Bestsellery
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 20W E27
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 20W E27
27,99 zł 25,99 zł 22,76 zł 21,13 zł
szt.
TAŚMA LED SMD 5050 230V 220V BIAŁA CIEPŁA 1MB
TAŚMA LED SMD 5050 230V 220V BIAŁA CIEPŁA 1MB
12,99 zł 12,00 zł 10,56 zł 9,76 zł
Metry
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 40W E27
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 40W E27
39,99 zł 35,99 zł 32,51 zł 29,26 zł
szt.
TAŚMA LED SMD 5050 230V 220V BIAŁA NEUTRALNA 1 MB
TAŚMA LED SMD 5050 230V 220V BIAŁA NEUTRALNA 1 MB
12,99 zł 12,00 zł 10,56 zł 9,76 zł
Metry
 TAŚMA LED SMD 3528 230V 220V BIAŁA CIEPŁA 1MB
TAŚMA LED SMD 3528 230V 220V BIAŁA CIEPŁA 1MB
6,99 zł 6,50 zł 5,68 zł 5,28 zł
Metry
Promocje
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 80W E27
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 80W E27
99,99 zł 95,00 zł 81,29 zł 77,24 zł
szt.
PANEL LAMPA LED DO UPRAWY ROŚLIN 300W PROFESJONALNY BIAŁY
PANEL LAMPA LED DO UPRAWY ROŚLIN 300W PROFESJONALNY BIAŁY
399,99 zł 329,99 zł 325,20 zł 268,28 zł
szt.
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 28W E27
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 28W E27
24,99 zł 22,99 zł 20,32 zł 18,69 zł
szt.
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 5W E27
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 5W E27
14,99 zł 12,99 zł 12,19 zł 10,56 zł
szt.
LAMPA LED DO ROŚLIN GROWBOX PODWÓJNA 10W Z KLIPSEM PŁASKA
LAMPA LED DO ROŚLIN GROWBOX PODWÓJNA 10W Z KLIPSEM PŁASKA
119,99 zł 99,99 zł 97,55 zł 81,29 zł
szt.
LAMPA LED DO ROŚLIN GROWBOX POTRÓJNA 15W Z KLIPSEM
LAMPA LED DO ROŚLIN GROWBOX POTRÓJNA 15W Z KLIPSEM
139,99 zł 129,99 zł 113,81 zł 105,68 zł
szt.
LAMPA LED DO ROŚLIN GROWBOX PODWÓJNA 10W Z KLIPSEM
LAMPA LED DO ROŚLIN GROWBOX PODWÓJNA 10W Z KLIPSEM
99,99 zł 89,99 zł 81,29 zł 73,16 zł
szt.
 TAŚMA 5730 2W1 220V 230V 120 LED/1MB BIAŁA CIEPŁA + ZIMNA
TAŚMA 5730 2W1 220V 230V 120 LED/1MB BIAŁA CIEPŁA + ZIMNA
19,99 zł 15,00 zł 16,25 zł 12,20 zł
Metry
KONTROLER Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ DO TAŚM LED 220V - 230V
KONTROLER Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ DO TAŚM LED 220V - 230V
99,99 zł 80,00 zł 81,29 zł 65,04 zł
szt.
KONTROLER Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ DO TAŚMY 5730 2W1 220V - 230V
KONTROLER Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ DO TAŚMY 5730 2W1 220V - 230V
99,99 zł 80,00 zł 81,29 zł 65,04 zł
szt.
PANEL LAMPA LED DO UPRAWY ROŚLIN 300W PROFESJONALNY CZARNY
PANEL LAMPA LED DO UPRAWY ROŚLIN 300W PROFESJONALNY CZARNY
499,99 zł 450,00 zł 406,50 zł 365,85 zł
szt.
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 40W E27
ŻARÓWKA LED GROW LIGHT DO UPRAWY ROŚLIN 40W E27
39,99 zł 35,99 zł 32,51 zł 29,26 zł
szt.
Gwarancja, zwroty i reklamacje

 

 1. Gwarantem jest ZEED Mariusz Pelka, ul. Solskiego 3/10, 41-703 Ruda Śląska

 2. Okres gwarancji konkretnego produktu jest oznaczony w specyfikacji danego produktu. Dla taśm led, oraz zasilaczy wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu widocznej na dokumencie sprzedaży. Dla taśm Led 230V gwarancją objęty jest każda sztuka (metr) taśmy. Odcinki dłuższe niż metr są sprzedawane jako wielokrotność sztuk. Gwarant zobowiązuje się do wymiany każdej wadliwej sztuki wraz z dostarczeniem uchwytów pozwalających jej zastąpienie w dłuższym odcinku taśmy.

 3. Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Serwis. W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Serwis uważa się firmę ZEED Mariusz Pelka, z siedzibą przy ul. Kokotek 40A, 41-700 Ruda Śląska

 4. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu, zostanie ona usunięta w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Punktu Serwisowego. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania przedmiotu reklamacji w Punkcie Serwisowym.

 5. Jeśli w okresie trwania gwarancji zostanie ujawniona wada towaru należy go dostarczyć do Punktu Serwisowego w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie w transporcie.

 6. W razie zastosowania nieodpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia przedmiotu ponosi Nabywca

 7. Nabywca powinien dostarczyć produkt do Punktu Serwisowego we własnym zakresie. W przypadku gdy Nabywca przebywa w miejscu znacznie oddalonym od Punktu Serwisowego sugerujemy złożenie reklamacji wysyłając produkt z dokumentacją Pocztą Polską/kurierem - listem poleconym priorytetowym, lub paczka pocztową.

 8. W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrotnej do Nabywcy pokrywa Gwarant.

 9. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego czytelnie i poprawnie wypełnionego Formularza Reklamacji Towaru, który stanowi integralną część niniejszej Gwarancji (bez skreśleń i przeróbek) oraz oryginału lub kserokopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)

 10. Punkt Serwisowy może odmówić rozpatrzenia gwarancji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi produktu lub naniesienia w dokumentach poprawek przez osoby nieuprawnione

 11. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany przedmiotu reklamacji na nowy, jeśli w okresie gwarancji PS dokonał trzech napraw, a produkt jest nadal wadliwy.

 12. W przypadku wycofania ze sprzedaży reklamowanego produktu i jednoczesnego stwierdzenia niemożliwości naprawy Nabywca ma prawo do otrzymania zwrotu należności za produkt na podstawie przedstawionego dokumentu zakupu na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę lub za jego zgodą na wymianę na produkt o zbliżonych parametrach.

 13. Żywotność lamp LED uzależniona jest głównie od środowiska pracy. Za wybór prawidłowego środowiska pracy lampy LED odpowiada tylko i wyłącznie Nabywca. Podane w specyfikacji opisie towaru parametry techniczne określone zostały dla warunków eksploatacyjnych podanych dla każdego produktu. Stosowanie lamp LED niezgodnie z podanymi wytycznymi z dużym prawdopodobieństwem może spowodować szybkie zużycie się produktu. Objawy zużycia to: obniżenie jasności, znaczna zmiana emitowanej barwy światła, odbarwienie lub zniekształcenie elementów żarówki spowodowane przegrzaniem, całkowite lub częściowe zgaśnięcie diod LED. Dla uniknięcia ww. objawów lampa LED powinna być stosowana zgodnie z podanymi wymogami eksploatacyjnymi.

 14. Dla wszystkich modeli lamp LED line zalecamy następujące wymogi eksploatacyjne (chyba, że na opakowaniu produktu podano inaczej).

  a. Stosować tylko wewnątrz pomieszczeń (z wyłączeniem taśm na napięcie 230V) w temperaturze z przedziału -10˚C ~ +40˚C

  b. Stosować jedynie w warunkach umożliwiających swobodną cyrkulację powietrza wokół lampy (nie montować w szczelnych oprawach).

  c. Nie stosować w miejscach narażonych na działanie wody

  d. Nie stosować ściemniaczy

  e. Nie stosować w instalacjach elektrycznych pozbawionych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych lub zasilanych z przenośnych generatorów napięcia.

  f. Montować tylko i wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

 15. Gwarancja nie obejmuje:

  a. uszkodzeń powstałych przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosferyczne oraz przepięcia sieciowe)

  b. uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych w tym temperatur spoza przedziału podanego w warunkach eksploatacji, podwyższonej wilgotności, deszczu, śniegu, itp. (nie dotyczy produktów o podanym współczynniku IP dopuszczającym takie środowisko pracy).

  c. uszkodzeń powstałych przez zasilanie produktu ze źródeł napięcia niezgodnego ze specyfikacją techniczną, a przede wszystkim stosowania tzw. transformatorów elektronicznych do zasilania lamp przeznaczonych do zasilania napięciem 12V.

  d. uszkodzeń powstałych przez zasilanie produktu inną charakterystyką napięcia niż podana na opakowaniu, przede wszystkim zasilania napięciem AC (zmiennym) lamp LED przystosowanych do napięcia DC (stałego) i na odwrót.

  e. wszelkich napraw i modernizacji produktu przeprowadzanych samodzielnie oraz przez inny niż wskazany w gwarancji Punkt Serwisowy.

f. w przypadku taśm 12V, oraz 230V niewłaściwego montażu tj. Cięcia, łączenia taśm, podłączania do przewodów, które mogą skutkować zwarciem, lub innego typu uszkodzeniem taśmy.

 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu przez Punkt Serwisowy pełnosprawności produktu lub uszkodzeń wymienionych w pkt. 15) Nabywca jest zobowiązany odebrać produkt we własnym zakresie lub pokryć koszty związane z diagnostyką oraz kosztami przesyłki zwrotnej od Punktu Serwisowego do Nabywcy.

 2. Nieodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez Punkt Serwisowego o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.

 3. Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Gwaranta.

 4. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

 5. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

UWAGA! Taśmy na prąd o napięciu sieciowym 230V zostały wyposażone w prostownik zmieniający prąd stały na zmienny. Dla zachowania bezpieczeństwa montaż taśm powinien być dokonany przez serwis, lub wykwalifikowane osoby. Taśmę można stosować jedynie w sieciach elektrycznych wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl